USjournal of Academics
English Simplified Chinese Traditional Chinese Hindi Korean Japanese Thai Vietnamese Indonesian Russian Turkish Spanish Italian German Portuguese French Arabic
 
คลิกที่นี่เพื่อดูผล


Map
---
Highline
Community College
2400 South 240th Street
Des Moines, Washington
98198 U.S.A.

ph 206-870-3725
fx 206-870-3738
eMail
highline.edu
---
  คลิกที่นี่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ Highline Community College ใกล้เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน
   English | Simplified Chinese | Korean | Japanese | Traditional Chinese

Highline Community College ใกล้เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน

Highline Community College มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและให้บริการนักเรียนที่ดีเยี่ยม ตัววิทยาลัยอยู่ห่างจากตัวเมืองซีแอตเทิลที่น่าตื่นเต้น เพียงแค่ 20 นาที โดยล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ ซึ่งเหมาะสำหรับการปีนเขา เล่นสกี และทำกิจกรรมอื่นๆ Highline เป็นวิทยาลัยที่สวยงาม มองเห็นทิวทัศน์ของลำน้ำพูเก็ตซาวด์และภูเขาโอลิมปิก ส่วนเมืองซีแอตเทิลมีชื่อเสียงทางด้านดนตรี กีฬาระดับอาชีพ และผู้นำทางอุตสาหกรรม อาทิ ไมโครซอฟท์และสตาร์บัคส์

Highline Community College เป็นวิทยาลัยรัฐหลักสูตรสองปีที่เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (Associate of Arts) และอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (Associate of Science) สำหรับโอนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Associate of Applied Science) สำหรับการฝึกอบรมทางวิชาชีพ วิชาเรียนสำหรับหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์จะเหมือนกับหลักสูตรการศึกษาทั่วไปสองปีแรกที่จำเป็นในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจาก Highline สามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่ University of Washington, Washington State University, Seattle University, New York University, Columbia University และมหาวิทยาลัยอีกมากมายทั่วประเทศ

สภาพแวดล้อมที่ Highline ในเมืองซีแอตเทิลเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับนักเรียนที่ต้องการทั้งโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสันทนาการ และโอกาสในการศึกษาระดับโลก ปัจจุบัน มีนักเรียนมากกว่า 10,000 คน (รวมถึงนักเรียนต่างชาติ 200 คน) เข้าเรียนที่ Highline


มาเรียนร่วมกับเราสิ!
โปรดอ่านหลักสูตรทั้งหมดของเรา
แล้วเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ จากนั้น กรอกแบบสอบถาม เราจะติดต่อกลับไปหาท่านโดยตรง

Highline Community College ใกล้เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน


อนุปริญญาที่โอนไปเรียนต่อยังวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยได้
(คลิกที่นี่เพื่อเลือกความชอบด้านการศึกษาของท่าน)

นักเรียนที่สนใจจะโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถเริ่มการศึกษาที่ Highline เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (Associate of Arts) และอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (Associate of Science) เจ้าหน้าที่ของ Highline จะช่วยดำเนินการโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยแบบสี่ปีให้อย่างไม่มีปัญหา Highline เปิดสอนในสาขาวิชาเอกมากมายเพื่อโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย

ภาษาท่าทางของอเมริกา
มนุษย์วิทยา
ศิลปศาสตร์
ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์พฤติกรรม
ชีววิทยา
เคมี
ภาษาจีน
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
การศึกษาทางวัฒนธรรม เพศ โลก
การละคร
เศรษฐศาสตร์
การศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์
วิจิตรศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาฝรั่งเศส
ภูมิศาสตร์
ธรณีวิทยา
ภาษาเยอรมัน
ประวัติศาสตร์
มนุษยชาติ
ภาษาญี่ปุ่น
ชีวิต / วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อักษรศาสตร์
การจัดการ
คณิตศาสตร์
ดนตรี
โภชนาการ
สมุทรศาสตร์
ปรัชญา
พลศึกษา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์การเมือง
เตรียม-ทันตแพทย์
เตรียม-นิติศาสตร์
เตรียม-แพทย์
เตรียม-เภสัชกรรม
จิตวิทยา
วิทยาศาสตร์
สังคมวิทยา
ภาษาสเปน
การพูด
การเขียน

ประกาศนียบัตรและหลักสูตรด้านเทคนิค / วิชาชีพ
(คลิกที่นี่เพื่อเลือกความชอบด้านการศึกษาของท่าน)

เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านเทคนิคและวิชาชีพที่ Highline ท่านจะได้รับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Associate of Applied Science - AAS) หรือประกาศนียบัตร นักเรียนที่ได้รับอนุปริญญา AAS สามารถทำงานในสหรัฐอเมริกาได้เป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากสำเร็จการศึกษา นักเรียนจาก Highline ได้รับการจ้างงานจากบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น Alaska Airlines, Nintendo, Disney, The Hilton Hotel, the Port of Seattle และอื่นๆ อีกมากมาย

บัญชี
การบริหารความยุติธรรม
การบริหารผู้ช่วย
การเก็บหนังสือ
ธุรกิจ
การโปรแกรมภาษา C++
โปรแกรมเมอร์ไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้เชี่ยวชาญการบริการลูกค้า
การจัดการฐานข้อมูล
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา (ฝึกงาน)
เทคโนโลยีการออกแบบ / การร่าง
การศึกษาเกี่ยวกับเด็กระยะแรก
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
นิติเวชศาสตร์
ออกแบบกราฟิก (วางแผนการผลิต)
การจัดการโรงแรม / การท่องเที่ยว
เทคโนโลยีการบริการมนุษย์
การจัดการธุรกิจด้านการนำเข้า / ส่งออก
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ออกแบบภายใน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
วารสารศาสตร์ / สื่อมวลชน
กฎหมาย: ผู้ช่วยทนายความ
ช่างเทคนิคห้องสมุด (ฝึกงาน)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
การตลาด / การขาย
ผู้ช่วยทางการแพทย์
ผู้ถ่ายสำเนาทางการแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญการสนับสนุนไมโครคอมพิวเตอร์
พยาบาล - พยาบาลจดทะเบียน
การจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยทนายความ
การศึกษาผู้ปกครอง
ผู้ช่วยครู (การศึกษา)
ผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วย
การพิมพ์ - การพิมพ์แบบออฟเซ็ต
วางแผนการผลิต
การดูแลระบบหายใจ
การค้าปลีก
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก
ท่องเที่ยว / การขนส่ง
ตัวแทนการขนส่ง (การขนส่งทางอากาศ)
การโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก
ผู้บริหารระบบ UNIX

โปรแกรมการศึกษาภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้นสำหรับการเตรียมพร้อมเข้าวิทยาลัย
(คลิกที่นี่เพื่อเลือกความชอบด้านการศึกษาของท่าน)

โปรแกรมการศึกษาภาษาอังกฤษของ Kaplan เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ในวิทยาลัย Highline เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับเข้าเรียนต่อยังวิทยาลัย นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงและกลางที่ Kaplan สามารถโอนหน่วยกิตไปยัง Highline ได้โดยไม่ต้องมี TOEFL โปรแกรมเรียนร่วมนี้อนุญาตให้นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนทั้งที่ Highline และ Kaplan ได้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเริ่มเรียนที่วิทยาลัยได้ทันที โดยที่มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย


Highline Community College ใกล้เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เลือกหลักสูตรการศึกษา
ที่ท่านต้องการศึกษาต่อ

จากนั้น กรอกแบบสอบถาม
ที่ปรึกษาด้านการสมัครเข้าเรียนจะติดต่อกลับไปหาท่านทันที


โอกาสได้รับทุนการศึกษา

Highline Community College มีทุนการศึกษาหลากหลายให้แก่นักเรียนต่างชาติที่กำลังเรียนอยู่และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ดังนี้

  • ทุนการศึกษา ISP: ส่วนลดค่าเล่าเรียน $1,000 สำหรับหนึ่งภาคการศึกษา
  • ทุนยกย่องความเป็นผู้นำ: ส่วนลดค่าเล่าเรียน $1,000 สำหรับหนึ่งภาคการศึกษา
  • ทุนเรียนดี: ส่วนลดค่าเล่าเรียน $1,000 ถึง $2,000 สำหรับหนึ่งภาคการศึกษา
  • ทุน Highline Honors: นักเรียนต่างชาติทุกคนที่สำเร็จโปรแกรม Highline Honors Scholar จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงถึง $1,000 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ Highline

ตัวเลือกเกี่ยวกับที่พัก

  • พักกับครอบครัวชาวอเมริกัน: ตัวแทนของเราจะจัดที่พักให้นักเรียนพักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตประจำวันแบบอเมริกัน
  • หอพัก: นักเรียนสามารถพักที่หอพัก ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาลัยประมาณ 5 นาที
  • อพาร์ตเมนต์: นักเรียนสามารถหาที่พักที่เป็นอพาร์ตเมนต์ของตนเอง เพื่อพักเพียงคนเดียวหรือพักร่วมกับเพื่อนได้

ชีวิตนักเรียนที่ Highline

นักเรียน Highline จะเพลิดเพลินไปกับชีวิตในวิทยาลัยผ่านสโมสรต่างๆ กิจกรรมที่สนุกสนาน หรือการสังสรรค์กับเพื่อนฝูง หัวหน้านักเรียนต่างชาติจะวางแผนกิจกรรม งานเลี้ยง การเดินทางออกนอกสถานที่ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสามารถสร้างความสัมพันธ์กันได้ง่ายขึ้น โครงการคุยกับเพื่อนจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติให้ได้รู้จักกับนักเรียนชาวอเมริกันในวิทยาลัย โดยพูดคุยกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ สโมสรและองค์กรต่างๆ มีบรรยากาศที่สบายๆ เพื่อให้นักเรียนได้พบปะกับผู้อื่น สร้างความสนุกสนาน รวมทั้งเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ หากท่านมีความสนใจในกิจกรรมใด ไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงสัตว์ คณิตศาสตร์ วัฒนธรรมเวียดนาม หรือกิจกรรมทางการเมือง เรามีชมรมสำหรับท่าน!


เราหวังว่าจะมีโอกาสต้อนรับท่านเข้าสู่ Highline Community College! หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านหลักสูตรทั้งหมดของเรา แล้วเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ จากนั้น กรอกแบบสอบถาม เราจะติดต่อกลับไปหาท่านโดยตรง ขอขอบคุณ!